© 2021

KARAPINAR GES SCADA YÖNETİM MERKEZİ TOPRAK MADENİ
KONYA, TURKEY

Year: 2021
Status: Shortlisted Competition 2ND PRIZE
Program: Office Building Open Areas, Environmental Landscaping Strategy, Productive Landscape
Owner: KALYON PV
Architectural Project: YALIN MİMARLIK
Landscape Architecture Project: BÜRO SEDA KURT ŞENGÜN
Area: 8390 m2

TOPRAK MADENİ, yapıyı oluşturacak blokların temel maddesi toprağı yükleyen ve nakleden makine hareketlerinin peyzajı tarifleyebileceği düşüncesiyle ortaya çıkar. Böyle bir tarifin sistemli bir olasılığını araştıran düşünce, çanak içindeki üretim ve kurulum hareketlerini planlamaya dahil eder, bağlayıcı tabaka ve blok tipleri ile sistemi palye ve şevler oluşturarak düzenler. Çanak makine hattı erişimi olan özel bir alandır, kullanıcılar üretim ve araştırma peyzajını temsilen bu çanak hayatına direkt veya gözlem yoluyla katılırlar. TOPRAK KULE'nin yoğun üretimleri sürerken konturları işlevlere göre kontrollü olarak oluşturulmaya başlanan peyzaj, uygulamanın ilk etabıdır. TOPRAK KULE tamamlanmasıyla peyzajı bir ar-ge platosuna dönüştürmek üzere olan ikinci etap uygulama işleri için ise Makine, Mod 2 programına uygun olarak yeniden yerleştirilir.

1 Maden Çanağı / 2 Ar-Ge Platosu / 3 Makine Mod 2 / 4 Kurutma Platosu