© 2021

PARCH AVLU Projesi 3. Mansiyon Ödülü aldı.
PARCH's Project AVLU has awarded with 3rd Mention Prize.
07 2021

AVLU Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu Salgınlar ve Sağlık Emekçilerini Anma Mekanı Tasarım Yarışması kapsamında tasarlandı.
The project AVLU was designed for the Pandemics and Health Workers Memorial Design Competition by the Istanbul Metropolitan Municipality.

--------------------------------------------------------------------------------------
MEF FADA TASARLA - YAP Stüdyosu tamamlandı.
MEF FADA Design and Built Studio has been completed.
03 02 2021, Istanbul


Fotoğraf © Sena Erkan

MEF Üniversitesi Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümü Tasarla Yap Stüdyosu 2 haftalık staj programı öğrencileri Sena, Kutay, Elanur, Cemre, Nurselen, Fırat, Ceda, Tuana, Betül, Hacer, Hande, Martha, Tugay, yürütücüler Cansın Yılmaz ve Seda Kurt Şengün ile birlikte Tunceli Nizamiye Ortakulu için GİRİFT projesini kontrplak levhalar ile tasarlayarak ürettiler.
MEF University Architecture and Interior Architecture Department Design and Build Studio two weeks internship programme students Sena, Kutay, Elanur, Cemre, Nurselen, Fırat, Ceda, Tuana, Betül, Hacer, Hande, Martha, Tugay, together with the co-instructors Cansın Yılmaz and Seda Kurt Şengün, designed and produced the GİRİFT project for Tunceli Nizamiye Ortakulu with plywood sheets.

--------------------------------------------------------------------------------------

AURA Istanbul 'Peyzajın Mimarisi'
Peyzajın Mimarisi on AURA ISTANBUL
05 2021

Seda Kurt Şengün AURA ISTANBUL davetiyle peyzajın fiziksel ve içeriksel karakteri üzerine bir seminer verdi. Seminer AURA You Tube kanalında.
Seda Kurt Şengün gave a seminar on the physical and contextual character of the landscape with the invitation of AURA ISTANBUL. The seminar is on AURA You Tube channel.

--------------------------------------------------------------------------------------

PARCH Türkiye'de 8 tasarım ekibi arasına girdi.
PARCH was among 8 design teams throughout Turkey.
04 2021

PARCH, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu Salgınlar ve Sağlık Emekçilerini Anma Mekanı Tasarım Yarışması portfolyo ön seçimlerinde Türkiye'den katılan 8 mimari ekip arasına girdi. PARCH has pre-selected for Istanbul Metropolitan Municipality of Pandemics and Health Workers Memorial Design Competition from Turkey was among 8 design teams.

--------------------------------------------------------------------------------------

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Doğal Verilerle Tasarım Dersi Semineri
Istanbul Technical University Architecture Department Design with Natural Aspects Course Seminar
25 03 2021

Seda Kurt Şengün, Dr Burçin Güngen davetiyle 'Alternatif Yaklaşımlarla Doğa Tartışmaları' başlıklı bir seminer veriyor.
Seda Kurt Şengün is giving a seminar titled 'Nature Debates with Alternative Approaches' with the invitation of Dr. Burçin Güngen.

--------------------------------------------------------------------------------------

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Müşterekler Dersi Semineri
İzmir Institute of Technology Commons Lab Seminar
18 03 2021

Seda Kurt Şengün, Prof.Dr İpek Akpınar davetiyle Müşterekler Dersi'nde peyzaj mimarlığı pratiği üzerine bir seminer veriyor.
Seda Kurt Şengün is giving a seminar on the practice of landscape architecture at the Commons Lab with the invitation of Prof. Dr. İpek Akpınar.

--------------------------------------------------------------------------------------

YALIN MİMARLIK / PARLAR MÜHENDİSLİK / BÜRO SEDA KURT ŞENGÜN işbirliği 2.lik Ödülü aldı.
YALIN ARCHITECTURE / PARLAR ENGINEERING / BÜRO SEDA KURT ŞENGÜN collaboration has won the 2nd Prize.
03 2021

Karapınar GES SCADA Yönetim Merkezi Yarışması TOPRAK KULE Projesi YALIN MİMARLIK TOPRAK KULE projesi için TOPRAK MADENİ peyzaj projesi BÜRO SEDA KURT ŞENGÜN tarafından geliştirilmiştir. For Karapınar GES SCADA Headquarters Competition ADOBE TOWER Project by YALIN ARCHITECTURE, BÜRO SEDA KURT ŞENGÜN has developed Earth Mine Landscape Project.

--------------------------------------------------------------------------------------

PARCH Kuzey Haliç Projesi 2. Mansiyon Ödülü aldı.
PARCH's North Golden Horn Project has awarded with 2nd Mention Prize.
02 07 2020

PARCH, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu İstanbul Senin, Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması yarışmasında 6.Bölge Kuzey Haliç, Karaağaç-Hasköy Hattı projesi ile 2. Mansiyon ödülü aldı.
PARCH has awarded with 2nd Mention Prize in the 6th District North Golden Horn, Karaağaç-Hasköy Route urban design project at Haliç Waterfront Urban Design Competition which has organised by the Konkur Istanbul and Istanbul Metropolitan Municipality.

--------------------------------------------------------------------------------------

YALIN MİMARLIK / BÜRO SEDA KURT ŞENGÜN işbirliği 3.Mansiyon Ödülü aldı.
YALIN ARCHITECTURE / BÜRO SEDA KURT ŞENGÜN collaboration has won the 3rd Mension Prize
11 03 2020

Yapısal ve bitkisel peyzaj planlama danışmanlığı verilen Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yarışması YALIN MİMARLIK Projesi Ulusal 3.Mansiyon Ödülü aldı.YALIN ARCHITECTURE's Erenköy Mental and Neurological Diseases Training and Research Hospital Architectural Competition Project in collaboration with BÜRO SEDA KURT ŞENGÜN as a hardscape and softscape planning consultant has awarded with national 3rd prize.

--------------------------------------------------------------------------------------

PARCH Hasat Okulu projesi ile Ulusal Eşdeğer Mansiyon Ödülü aldı.
PARCH's 'Harvest School Project' has awarded with Equal Mention Prize.
20 02 2020

PARCH, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) tarafından düzenlenen yapı tasarım yarışmasında Datça Eski Knidos Burgaz için önerilen 'Hasat Okulu Projesi' ile eşdeğer mansiyon ödülü aldı. PARCH's 'Harvest School Project' proposed for Datça Eski Knidos Burgas awarded with the equal mention for structure design competition organized by the Turkey Cement Industry Employers Union (ÇEİS).

--------------------------------------------------------------------------------------

PARCH Türkiye'deki 42 mimari ekip arasına girdi.
PARCH was among 42 architectural teams throughout Turkey.
17 02 2020

PARCH, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu İstanbul Senin, Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması ön seçimlerinde Türkiye'den katılan 42 mimari ekip arasına girdi. PARCH has pre-selected for Istanbul Metropolitan Municipality of İstanbul Senin, Haliç Waterfront Design Competition from Turkey was among 42 architectural teams.

--------------------------------------------------------------------------------------

Birlikte Yaşam, Ekolojinin Mimarlığı XXI Online'da 2019'un En Çok Okunan Yazıları Arasında
Life in Common, The Architecture of Ecology has become one of the most read articles of 2019 on XXI
26 12 2019

Metin, Prof. Dr.Ayşen Ciravoğlu editörlüğünde Ters Köşe Ekoloji dosyası davetiyle Seda Kurt Şengün tarafından yazılmış ve 23 Ocak 2019'da XXI Online'da yayınlanmıştı. The article, written by Seda Kurt Sengun and edited by Assoc. Prof. Dr. Aysen Ciravoglu, has been published on XXI Online at 23 January 2019, Turkey.

--------------------------------------------------------------------------------------

'Genç Nesil Peyzaj Mimarları' İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde
'Young Landscape Architects' at ITU Architecture Faculty
28 11 2019, Hall 109, Taşkışla İstanbul

İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü davetiyle 28 Kasım günü Seda Kurt Şengün peyzaj mimarlığı pratiğini ve teorik yaklaşımını konu alan bir konuşma gerçekleştiriyor. With the invitation of the ITU Landscape Architecture Department, Seda Kurt Sengun is going to talk about both her own practice and theoretical work.

--------------------------------------------------------------------------------------

IFLA Avrupa 7.Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Kongresi'nde Sunum
IFLA Europe 7th International Landscape Architecture Congress Presentation
07 11 2019, Antalya

IFLA Avrupa 7.Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Kongresi’nin Antalya’da gerçekleşen programında Seda Kurt Şengün ‘Pikionis’in Zihin Coğrafyası: Mimarlığın Ekolojik ve Kültürel Belleği’ başlıklı konuşması ile yer aldı. Seda Kurt Sengun was part of IFLA Europe 7th International Landscape Architecture Congress as a speaker with her research entitled ‘Pikionis's Mind Geography: Ecological and Cultural Memory of Architecture’ at Antalya.

--------------------------------------------------------------------------------------

Durusu Sulak Alanı Flora & Fauna Envanteri
Durusu Flora & Fauna Wetland Inventory
19 10 2019, İstanbul

Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde gerçekleşen 'Mikrokosmik Diaromalar' Atölyesi için Seda Kurt Şengün Durusu Sulak Alanı Flora & Fauna Envanteri ile katkıda bulundu. Collaborative workshop 'Microcosmic Diaromas' has started at Bilgi University Architecture Faculty and Seda Kurt Şengün is part of the workshop with Durusu Flora & Fauna Wetland Inventory research.

--------------------------------------------------------------------------------------

İTÜ Mimarlık Bölümü'nde Seminer
Seminar at Istanbul Technical University School of Architecture
17 10 2019, İstanbul

Dr. Burçin Güngen Mimari Tasarım 3 Stüdyosu kapsamında konuk olan Seda Kurt Şengün 'Peyzajın Okunabilirliği' konulu bir seminer gerçekleştirdi. A lecture about 'Landscape readability' will be given by Seda Kurt Sengun at Architectural Design Studio 3 by Burçin Güngen (PhD) at ITU Architecture School.

--------------------------------------------------------------------------------------

Durusu Sulak Alan Ekosistemi Teknik Gezisi
Field Trip to Durusu Wetland Ecosystem
10 10 2019, Durusu

Dr. Burçin Güngen İTÜ Mimari Tasarım 3 Stüdyosu tema Wetlands kapsamında konuk olan Seda Kurt Şengün peyzajın ve Durusu coğrafyasının unsurlarını öğrenciler ile paylaştı. As a guest landscape architect, Seda Kurt Şengün talks about the landscape and elements of Durusu geography under the studio theme 'Wetlands', Architectural Design Studio 3 by Burçin Güngen (PhD) at ITU Architecture School.

--------------------------------------------------------------------------------------

Weatherhabitable kapsamında İTÜ'de Seminer
Seminar at Istanbul Technical University for the theme Weatherhabitable
03 10 2019, İstanbul

Doç.Dr. Aslıhan Şenel Mimari Tasarım 3 Stüdyosu tema Weatherhabitable kapsamında konuk olan Seda Kurt Şengün 'Peyzaj, Doğa ve Mimarlığı' konulu bir seminer gerçekleştirdi. A lecture about 'Landscape, Nature and Architecture' given by Seda Kurt Sengun under the studio theme 'Weatherhabitable' by Assoc.Prof.Dr. Aslıhan Senel, Architectural Design Studio 3 at ITU Architecture School.

--------------------------------------------------------------------------------------

Pikionis'in Zihin Coğrafyası: Mimarlığın Ekolojik ve Kültürel Belleği metni IFLA Avrupa 7.Peyzaj Mimarlığı Konferansı sözlü sunumlarına kabul edildi.
Pikionis's Mind Geography: Ecological and Cultural Memory of Architecture, the article has been accepted by IFLA EUROPE 7th Landscape Architecture Congress oral presentations.
27 08 2019, Ankara

--------------------------------------------------------------------------------------

Pikionis'in Zihin Coğrafyası makalesi Betonart 61'de yayınlandı.
Pikionis' Mind Geography has been published as an article at Betonart 61.
06 07 2019, Türkiye

PİKİONİS'İN ZİHİN COĞRAFYASI makalesi Dr. Neslihan Şık editörlüğündeki Çağdaş Yunan Mimarlığı konulu dosya kapsamında Betonart 61'de yayınlandı. The Turkish article PIKIONIS' MIND GEOGRAPHY has been published at Betonart 61, edited by Dr. Neslihan Şık under the issue Contemporary Greek Architecture.

--------------------------------------------------------------------------------------

Peyzajın Görsel Okur Yazarlığı dersi dönem sonu sergisi MEF FADA Avlu'da.
Visual Literacy of Landscape Elective Course Final Exhibition at MEF FADA Avlu.
10 05 2019, İstanbul

Peyzajın Görsel Okur Yazarlığı dersi final sergisi grafik tasarımcı Okay Karadayılar, ressam Ahmet Doğu İpek ve fotoğraf sanatçısı Selim Süme eşliğinde açıldı. Sergi 22 Mayıs’a dek MEF FADA Hangar Avlu’da izlenebilir. Visual Literacy of Landscape course final exhibition has opened with Okay Karadayılar, Ahmet Doğu İpek and Selim Süme. The exhibition will be open at MEF FADA Hangar Courtyard until 22nd of May.

--------------------------------------------------------------------------------------

PARCH Oslo'da gerçekleşecek IFLA Common Ground Peyzaj Mimarlığı konferansına kabul edildi.
PARCH accepted for a presentation at IFLA Common Ground Landscape Architecture Conference OSLO.
19 02 2019, Oslo

PARCH'ın Lüleburgaz Tosbağa Deresi AĞAÇLAR, BOSTANLAR, KÖPRÜLER, KOVANLAR: BİR YERYÜZÜ MODÜLÜ projesi IFLA World Common Ground konferansına 600 katılımcı arasından kentin sürdürülebilir dönüşümü kategorisinde kabul edildi. Konferans Eylül ayında Norveç'in Oslo kentinde gerçekleşecek.TREES, GARDENS, BRIDGES, HIVES: A MODULE FOR THE EARTH Lüleburgaz Tosbağa Creek project by PARCH has been accepted from 600 entry in the sustainable urban transformation category to IFLA World Congress Common Ground which is held on September at Oslo, Norway.

--------------------------------------------------------------------------------------

Peyzajın Görsel Okur Yazarlığı dersi MEF Üniversitesi'nde açıldı.
Visual Literacy of Landscape elective course has announced at MEF University.
27 01 2019, İstanbul

Seda Kurt Şengün yürütücülüğünde PEYZAJIN GÖRSEL OKUR YAZARLIĞI seçmeli dersi MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 2018-19 bahar yarılı için ilan edildi. As an instructor, Seda Kurt Sengun with VISUAL LITERACY OF LANDSCAPE elective course which has been announced for Spring 18-19 academic term at MEF University Faculty of Arts, Design and Architecture.

--------------------------------------------------------------------------------------

Birlikte Yaşam, Ekolojinin Mimarlığı metni XXI Online'da yayınlandı.
Life in Common, The Architecture of Ecology has been published on XXI Online.
23 01 2019

BİRLİKTE YAŞAM, EKOLOJİNİN MİMARLIĞI metni Prof. Dr.Ayşen Ciravoğlu editörlüğündeki Ters Köşe Ekoloji dosyası kapsamında yayınlandı, XXI Online. The Turkish text LIFE IN COMMON, THE ARCHITECTURE OF ECOLOGY has been published on XXI Online, edited by Assoc. Prof. Dr. Aysen Ciravoglu, Turkey.

--------------------------------------------------------------------------------------

PARCH SINEMA C projesi ile aday gösterildi.
PARCH has nominated with the project SINEMA C.
10 01 2019, Slovenya

PARCH'ın Sinema C Projesi Future Architecture Platform seçkisi için uluslararası adaylar arasına girdi. Sinema C Project by PARCH has been nominated by Future Architecture Platform.

--------------------------------------------------------------------------------------

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde Konuk Ders
Guest Lecture at Istanbul Technical University Architecture Faculty
22 11 2018, İstanbul

Seda Kurt Şengün İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Kahvecioğlu daveti ile Yitik Alanın Peyzajı'nı anlattı. Assoc. Prof. Dr. Huseyin Kahvecioglu has invited Seda Kurt Sengun for to talk about Landscape of Lost Space which she completed at 2014 as an academic dissertation at Istanbul Technical University Architecture Faculty.

--------------------------------------------------------------------------------------

Kadir Has Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde Seminer
Seminar at Kadir Has University Architecture Faculty
13 11 2018, İstanbul

Contemporary Debates in Architecture and Urbanism dersi kapsamında öğretim üyesi Doç. Dr.Didem Kılıçkıran daveti ile Seda Kurt Şengün peyzaj mimarlığı teorisi ve pratiği üzerine bir seminer gerçekleştirdi.Contemporary Debates in Architecture and Urbanism course by Assoc. Prof. Dr.Didem Kılıçkıran has invited Seda Kurt Sengun for to talk about landscape theory and practise.

--------------------------------------------------------------------------------------

PARCH Alicante'de gerçekleşecek EURAU konferansına kabul edildi.
PARCH has accepted for a presentation at EURAU Conference, Alicante.
21 06 2018, Alicante

PARCH'ın Lüleburgaz Tosbağa Deresi AĞAÇLAR, BOSTANLAR, KÖPRÜLER, KOVANLAR: BİR YERYÜZÜ MODÜLÜ proje bildirisi Eylül ayında İspanya'nın Alicante şehrinde gerçekleşecek EURAU uluslararası konferansına kabul edildi. TREES, GARDENS, BRIDGES, HIVES: A MODULE FOR THE EARTH Lüleburgaz Tosbağa Creek project enlarged abstract by PARCH has been accepted to EURAU Conference which is held on September at Spain.

--------------------------------------------------------------------------------------

PARCH'da Atölye
Workshop at PARCH
09 06 2018, İstanbul

DOLAYLI TEKRAR atölyesi Bahar Avanoğlu, İpek Avanoğlu, Seda Kurt Şengün ve Hakan Tüzün Şengün yürütücülüğünde 8 katılımcı ile PARCH'da gerçekleşti. OBLIQUE REPETITION workshop has realised in collaboration with Bahar Avanoğlu, İpek Avanoğlu and Hakan Tüzün Şengün at PARCH.

--------------------------------------------------------------------------------------

Stüdyo219 Final Sunumları SALT Galata'da
Stüdyo219 Final Reviews at SALT Galata Istanbul
31 05 2018, İstanbul

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mimarlık Bölümü Seda Kurt Şengün birinci sınıf mimarlık stüdyosu Stüdyo219, beş akademik dönem süren atölyelerin kapanış etkinliğini SALT GALATA ev sahipliğinde ve mimarlar Hüseyin Kahvecioğlu, Elif Kendir, Hakan Tüzün Şengün, Nizam Onur Sönmez, Bahar Avanoğlu, İpek Avanoğlu katılımları ile gerçekleştirdi. STUDYO219 first year architectural design studio by Seda Kurt Şengün was hosted by SALT, Istanbul. Final proposals were reviewed by the jury members; Hüseyin Kahvecioğlu, Elif Kendir, Hakan Tüzün Şengün, Nizam Onur Sönmez, Bahar Avanoğlu, İpek Avanoğlu.

--------------------------------------------------------------------------------------

Seda Kurt Şengün 10. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Meslek Ödülleri Seçici Kurul Üyesi ilan edildi.
Seda Kurt Sengun has announced as a Principal Jury Committee Member at CTLA.
14 05 2018, Ankara

Cengiz Bektaş ve Belemir Dalokay'ın da aralarında olduğu seçici kurul üyeleri ile birlikte Seda Kurt Şengün Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi 10. ULUSAL MESLEK ÖDÜLLERİ seçici kurul üyesi ilan edildi. CTLA has announced Seda Kurt Şengün as a member of principal jury committee of the 10th NATIONAL LANDSCAPE ARCHITECTURE PROFESSIONAL AWARDS.

--------------------------------------------------------------------------------------

PARCH SİNEMA C projesi ile ulusal eşdeğer ödüle hak kazandı!
PARCH has won national award with SINEMA C project!
15 03 2018

PARCH'ın Sinema C Projesi YTONG Türkiye tarafından ULUSAL EŞDEĞER ÖDÜL aldı. PARCH's Sinema C Project has been awarded with NATIONAL EQUIVALENT PRIZE by Turk YTONG.

--------------------------------------------------------------------------------------

PARCH'ın AĞAÇLAR, BOSTANLAR, KÖPRÜLER KOVANLAR Lüleburgaz Tosbağa Dere Ekolojik Peyzaj Mimarlığı Projesi'ne Ulusal Eşdeğer Ödül
PARCH's Trees, Gardens, Bridges and Hives: A Module for the Earth Ecological Landscape Architecture Project, has been awarded with NATIONAL EQUIVALENT PRIZE
03 02 2018

PARCH'ın AĞAÇLAR, BOSTANLAR, KÖPRÜLER KOVANLAR: Bir Yeryüzü Modülü Ekolojik Peyzaj Mimarlığı Projesi Lüleburgaz Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmada ULUSAL EŞDEĞER ÖDÜL aldı. PARCH's Trees, Gardens, Bridges and Hives: A Module for the Earth Ecological Landscape Architecture Project, has been awarded with NATIONAL EQUIVALENT PRIZE by Luleburgaz Municipality Tosbaga Creek Competition.

--------------------------------------------------------------------------------------

Yeni Bir Doğa Düşüncesinde Fotoğraf metni XXI Online'da yayınlandı.
Photograph in a New Nature Thought has been published at XXI Online.
06 12 2017

YENİ BİR DOĞA DÜŞÜNCESİNDE FOTOĞRAF metni Doç. Dr.Meltem Erdem Kaya editörlüğündeki Peyzajı Açmak dosyası kapsamında yayınlandı. The Turkish text PHOTOGRAPH IN A NEW NATURE THOUGHT has been published by XXI Online, edited by Asst. Prof. Dr.Meltem Erdem Kaya.

--------------------------------------------------------------------------------------

PARCH Moda'da açıldı.
PARCH has opened at Moda Istanbul.
16 11 2017, İstanbul

--------------------------------------------------------------------------------------

Cunda bahçe şantiyesi sürüyor.
Ongoing construction at Cunda Ayvalık
06 06 2017, Balıkesir

Tasarımı tamamlanan CUNDA 1893 BAHÇESİ inşaatı sürüyor. The design of the CUNDA 1893 GARDEN garden is under construction.

--------------------------------------------------------------------------------------

Atölye Mil daveti ile Tasarım Atölyesi Kadıköy'de seminer ve atölye gerçekleştirildi.
Atolye Mil has invited for a lecture and workshop.
27 05 2017, İstanbul

Atölye Mil'in daveti ile Perşembe Araştırmaları kapsamında MÜPHEMLİĞİN PEYZAJI seminer ve atölyesi gerçekleştirildi, Nisan 2017. Invited as a speaker and instructor by Atölye Mil for Thursday Researches #5 with the title LANDSCAPES OF UNCANNY.

--------------------------------------------------------------------------------------

Söküm Döküm Peyzajlar metni ARKİTERA'da yayınlandı.
Detached and Diffused Landscapes has been published at ARKITERA.
05 12 2016

İzmir'in Basmane bölgesi için yürütülen SÖKÜM - DÖKÜM PEYZAJLAR atölyesinin metni ARKITERA'da yayınlandı. The Turkish text about the workshop which was realised by Seda Kurt Sengun entitled with DETACHED AND DIFFUSED LANDSCAPES has published at ARKITERA.

--------------------------------------------------------------------------------------

İzmir Tarih Tasarım Atölye daveti ile Basmane'de seminer ve atölye gerçekleştirildi.
Lecture and Workshop at Basmane İzmir
26-28 09 2016, İzmir

Çiçek Gibi Tarih Kokan Sokaklar etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarih Tasarım Atölyesi davetiyle Basmane bölgesinde SÖKÜM - DÖKÜM PEYZAJLAR atölyesi 3 gün olarak gerçekleşti. Invited as a landscape architect by Izmir History and Design Atelier for to lead 3 days workshop DETACHED AND DIFFUSED LANDSCAPES at Basmane region in Izmir.

--------------------------------------------------------------------------------------

İstanbul Mimarlar Odası'nda Seminer
Lecture at Mimarlar Odası İstanbul
28 07 2016

İstanbul Mimarlar Odası Kent Düşleri Atölyesi Gülnaz Güzeloğlu davetiyle Ekoloji, Kentsel Tasarım ve Kamusal Alanlar üzerine bir konuşma gerçekleştirildi. Invited talk about Ecology, Urban Design and Public Spaces at Urban Dreams Atelier, Encounters Workshop by Gulnaz Guzeloglu, Chamber of Architects Istanbul Branch.

--------------------------------------------------------------------------------------

Metropolde İnfrastrüktürün Peyzaj Değeri metni XXI Online'da yayınlandı.
The Value of Landscape Infrastructure in Metropolis has been published on XXI Online.
09 07 2015

METROPOLDE İNFRASTRÜKTÜRÜN PEYZAJ DEĞERİ metni yayınlandı, XXI Online. The Turkish text THE VALUE OF LANDSCAPE INFRASTRUCTURE IN METROPOLIS has been published by XXI Online.

--------------------------------------------------------------------------------------

Kutular ziyarete açıldı.
Boxes Glencoe has been completed and ready for to visit.
16 05 2015, İstanbul

Fotoğraf sanatçısı Jess Gough'a ait GLENCOE fotoğraf serisi için tasarlanan yerleştirme projesi KUTULAR Torna'da ziyarete açıldı. BOXES GLENCOE exhibition design which is made for the show of the artist Jess Gough's photographic set of GLENCOE has opened for to visit at Torna.

--------------------------------------------------------------------------------------

Düzce Üniversitesi Kentsel Tasarım Projesi'ne 1'lik Ödülü
Düzce University Urban Design Project 1st Prize Announcement
17 02 2015, Düzce

Atelye 70 Mimarlık ve Planlama & Seda Kurt Şengün işbirliği projelendirilen Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Projesi ulusal 1.ödül aldı.Duzce University Konuralp Campus Urban Design Project in collaboration with Atelye 70 Architects and Urban Planners about landscape architecture has won national 1st prize.

--------------------------------------------------------------------------------------

Gerçek Gölgeler, Gerçek Ağaçlar metni Betonart 44'de yayınlandı.
Real Shades Real Trees has been published at BETONART 44.
13 02 2015

GERÇEK GÖLGELER, GERÇEK AĞAÇLAR metni Doç.Dr.Burcu Serdar Köknar editörlüğündeki Peyzaj: Kapsayıcı dosyası kapsamında yayınlandı.REAL SHADES, REAL TREES text has been published as a hardcopy by BETONART 44, edited by Asst. Prof. Dr. Burcu Serdar Köknar.

--------------------------------------------------------------------------------------

Lizbon'da sunum gerçekleştirildi.
Presentation at Nova Universidade Lisbon.
04-05 12 2015, Lizbon

Lisbon New Üniversitesi Uluslarası Mimarlık ve Edebiyat konferansında yitik alanların görsel dili üzerine Visual Literacy of Lost Spaces Through Photography başlıklı bir bildiri sunumu gerçekleştirildi. Komite henüz bir bildiri kitabı yayımlamış değildir.Lisbon New University Arts and Humanities Faculty International Conference Arch and Lit participation with the enlarged abstract text and presentation VISUAL LITERACY OF LOST SPACES THROUGH PHOTOGRAPHY. The committee has not been published a book yet.

--------------------------------------------------------------------------------------

Kadıköy Ağaç Rotası 2.İstanbul Tasarım Bienali etkinliklerine dahil edildi.
Kadıköy Tree Walk has been a part of 2nd Design Biennial Istanbul.
22-26 11 2014, İstanbul

Seda Kurt Şengün, İKSV ve TAK işbirliği ile 2. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında KADIKÖY AĞAÇ ROTASI gerçekleşti.KADIKOY TREE WALK has realised in collaboration with Seda Kurt Şengün, Istanbul Cultural Agency and Design Atelier Kadikoy at Istanbul 2nd Design Biennial.

--------------------------------------------------------------------------------------

Seda Kurt Şengün ARKIMEET'14 uluslararası konuşmacıları arasında.
Seda Kurt Sengun has invited to talk at ARKIMEET'14.
20 11 2014, İstanbul

Ya Sonra teması ile gerçekleşen mimarlık etkinliğinde Seda Kurt Şengün uluslararası konuşmacılar arasında YİTİK ALANIN PEYZAJI konuşması ile yer aldı. ARKIMEET'14 International Conference with the title What's Next has invited Seda Kurt Sengun as a landscape architect with LANDSCAPE OF LOST SPACES dissertation.